• Accepted file types: jpg, tif, bmp, ai, cdr, ps, psd, pdf, eps, doc, docx, xlsx, gif, zip, rar.
    Nếu khách hàng có file thiết kế, Click vào đây để gửi file thiết kế cho chúng tôi trước khi hoàn tất thông tin báo giá
  • Nếu khách hàng có file thiết kế, Click vào đây để gửi file thiết kế cho chúng tôi trước khi hoàn tất thông tin báo giá