In Phiếu Nhập Kho

IN ĐỘC QUYỀN THEO MẪU KHÁCH HÀNG MONG MUỐN

– Kích thước thông dụng: A4, A5, A6…
– Giấy Fo 60 GSM, 100 TỜ/ CUỐN
– In 1 trong 3 màu đỏ, xanh hoặc đen
– GIẤY CARBONLESS 2 LIÊN (100 TỜ/ CUỐN), 3 LIÊN (150 TỜ/ CUỐN).
– Răng cưa đóng cuốn thành phẩm

 

BẢNG GIÁ PHIẾU NHẬP KHO

HOTLINE0903 857 851 (Ms. Hiền)  Emailhien.in5giay@gmail.com

Bảng giá khuyến mãi đến hết Tháng 12- 2020

– số lượng từ 8 đến 50 cuốn in 1 trong 3 màu (Đỏ, Xanh dương, Đen)

– số lượng từ 100 cuốn trở lên in 1 màu tùy chọn.

– Biểu mẫu in nhiều màu vui lòng liên hệ kinh doanh để được báo giá tốt

Thay vì sử dụng biểu mẫu có sẵn ngoài thị trường Quý Cty sẽ được thiết kế độc quyền riêng nội dung

thông tin doanh nghiệp và thông điệp gửi đến khách hàng  ngay trên mẫu phiếu.

BẢNG GIÁ PHIẾU NHẬP KHO

HOTLINE: 0903 857 851 (Ms. Hiền)  Email: hien.in5giay@gmail.com

– số lượng từ 8 đến 50 cuốn in 1 trong 3 màu (Đỏ, Xanh dương, Đen)

– số lượng từ 100 cuốn trở lên in 1 màu tùy chọn.

– Biểu mẫu in nhiều màu vui lòng liên hệ kinh doanh để được báo giá tốt

 

GIẤY Fo-60gsm / 1 màu / Không số nhảy

Khổ A6 (105 x 148 mm)/ 1cuốn 100 tờ Khổ A5 (148 x 210 mm)/ 1cuốn 100 tờ Khổ A4 (21 x 297 mm)/ 1cuốn 100 tờ
Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất
8 cuốn 58,000  4 – 5 ngày 8 cuốn 60,000  4 – 5 ngày 8 cuốn 66,000  4 – 5 ngày
16 cuốn 31,000 12 cuốn 42,000 12 cuốn 48,000
20 cuốn 25,000 20 cuốn 27,500 20 cuốn 33,000
30 cuốn 17,500 30 cuốn 21,000 30 cuốn 27,000
40 cuốn 14,000 40 cuốn 18,000 40 cuốn 24,000
50 cuốn 12,000 5 –  7 ngày 50 cuốn 16,000 5 –  7 ngày 50 cuốn 22,000  5 – 7 ngày
100 cuốn 8,500 100 cuốn 12,500 100 cuốn 19,000
200 cuốn 6,500 200 cuốn 10,500 200 cuốn 17,500
500 cuốn Liên hệ giá tốt  7- 10 ngày 500 cuốn Liên hệ giá tốt  7- 10 ngày 500 cuốn Liên hệ giá tốt  7 – 10 ngày
1000 cuốn Liên hệ giá tốt 1000 cuốn Liên hệ giá tốt 1000 cuốn Liên hệ giá tốt

 


GIẤY CARBONLESS 02 LIÊN /1 màu / không số nhảy

Khổ A6 (105 x 148 mm)/ 1cuốn 100 tờ Khổ A5 (148 x 210 mm)/ 1cuốn 100 tờ Khổ A4 (21 x 297 mm)/ 1cuốn 100 tờ
Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất
8 cuốn 62,000  4 – 5 ngày 8 cuốn 66,000  4 – 5 ngày 8 cuốn 76,000  4 – 5 ngày
16 cuốn 33,000 12 cuốn 47,000 12 cuốn 54,000
20 cuốn 27,500 20 cuốn 32,000 20 cuốn 43,000
30 cuốn 20,000 30 cuốn 26,000 30 cuốn 36,500
40 cuốn 17,000 40 cuốn 22,500 40 cuốn 33,000
50 cuốn 15,000 5 –  7 ngày 50 cuốn 20,500 5 –  7 ngày 50 cuốn 31,500  5 – 7 ngày
100 cuốn 11,000 100 cuốn 16,850 100 cuốn 28,000
200 cuốn 9,000 200 cuốn 15,000 200 cuốn 26,800
500 cuốn Liên hệ giá tốt  7- 10 ngày 500 cuốn Liên hệ giá tốt  7- 10 ngày 500 cuốn Liên hệ giá tốt  7 – 10 ngày
1000 cuốn Liên hệ giá tốt 1000 cuốn Liên hệ giá tốt 1000 cuốn Liên hệ giá tốt

 

>>>   Nếu đóng số nhảy:

           – Khổ A5 cộng thêm 1,500 đ/ cuốn

           – Khổ A4 cộng thêm 2,000 đ/ cuốn

 


 

GIẤY CARBONLESS 03 LIÊN /1 màu / không số nhảy

Khổ A6 (105 x 148 mm)/ 1cuốn 100 tờ Khổ A5 (148 x 210 mm)/ 1cuốn 100 tờ Khổ A4 (21 x 297 mm)/ 1cuốn 100 tờ
Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất
8 cuốn 64,000  4 – 5 ngày 8 cuốn 72,000  4 – 5 ngày 8 cuốn 88,000  4 – 5 ngày
16 cuốn 36,000 12 cuốn 53,000 12 cuốn 67,000
20 cuốn 30,000 20 cuốn 37,800 20 cuốn 53,500
30 cuốn 23,000 30 cuốn 31,500 30 cuốn 47,000
40 cuốn 20,000 40 cuốn 28,200 40 cuốn 44,000
50 cuốn 18,000 5 –  7 ngày 50 cuốn 26,000 5 –  7 ngày 50 cuốn 42,500  5 – 7 ngày
100 cuốn 14,000 100 cuốn 22,500 100 cuốn 40,500
200 cuốn 12,000 200 cuốn 21,500 200 cuốn 39,800
500 cuốn Liên hệ giá tốt  7- 10 ngày 500 cuốn Liên hệ giá tốt  7- 10 ngày 500 cuốn Liên hệ giá tốt  7 – 10 ngày
1000 cuốn Liên hệ giá tốt 1000 cuốn Liên hệ giá tốt 1000 cuốn Liên hệ giá tốt

>>>   Nếu đóng số nhảy:

           – Khổ A5 cộng thêm 2.000 đ/ cuốn

           – Khổ A4 cộng thêm 2.500 đ/ cuốn

 

Sản phẩm liên quan

In Phiếu Giao Hàng

In Phiếu Chi

In Phiếu Xuất Kho

In Phiếu Thu

Tư Vấn: 0903 607 605

Hotline: 0903 113 554

Hotline: 0903 857 851