In Phiếu Xuất Kho

IN ĐỘC QUYỀN THEO MẪU KHÁCH HÀNG MONG MUỐN

– Kích thước thông dụng: A4, A5, A6…
– Giấy Fo 60 GSM, 100 TỜ/ CUỐN
– In 1 trong 3 màu đỏ, xanh hoặc đen
– GIẤY CARBONLESS 2 LIÊN (100 TỜ/ CUỐN), 3 LIÊN (150 TỜ/ CUỐN).
– Răng cưa đóng cuốn thành phẩm

 

 

Gửi yêu cầu báo giá
phiếu xuất kho phiếu xuất kho
phiếu xuất kho 1

phiếu xk pxk

BẢNG GIÁ PHIẾU XUẤT KHO

HOTLINE: 0903 857 851 (Ms. Hiền)  Email: [email protected]

– số lượng từ 8 đến 50 cuốn in 1 trong 3 màu (Đỏ, Xanh dương, Đen)

– số lượng từ 100 cuốn trở lên in 1 màu tùy chọn.

– Biểu mẫu in nhiều màu vui lòng liên hệ kinh doanh để được báo giá tốt

 

GIẤY Fo-60gsm / 1 màu / Không số nhảy

Khổ A5 (148 x 210 mm)/ 1cuốn 100 tờ Khổ A4 (21 x 297 mm)/ 1cuốn 100 tờ
Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất
8 cuốn 56,000  4 – 5 ngày 8 cuốn 69,000  4 – 5 ngày
12 cuốn 29,000  12 cuốn 43,000 
20 cuốn 21,000  20 cuốn 28,000 
30 cuốn 18,500  30 cuốn 25,000 
40 cuốn 17,500  40 cuốn 27,500 
50 cuốn 17,000  5 –  7 ngày 50 cuốn 22,000  5 – 7 ngày
100 cuốn 12,500  100 cuốn 19,500 
200 cuốn 10,500  200 cuốn 17,500 
500 cuốn Liên hệ giá tốt  7– 10 ngày 500 cuốn Liên hệ giá tốt  7 – 10 ngày
1000 cuốn Liên hệ giá tốt 1000 cuốn Liên hệ giá tốt

 


 


 
GIẤY CARBONLESS 02 LIÊN /1 màu / không số nhảy
Khổ A5 (148 x 210 mm)/50 bộ / 1cuốn (100 tờ) Khổ A4 (21 x 297 mm)/50 bộ / 1cuốn (100 tờ)
Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất
8 cuốn 52,000  4 – 5 ngày 8 cuốn 75,000  4 – 5 ngày
12 cuốn 32,000  12 cuốn 49,000 
20 cuốn 21,000  20 cuốn 33,000 
30 cuốn 19,500  30 cuốn 35,000 
40 cuốn 18,500  40 cuốn 34,500 
50 cuốn 20,000  5 –  7 ngày 50 cuốn 31,000  5 – 7 ngày
100 cuốn 16,500  100 cuốn 27,000 
200 cuốn 14,500  200 cuốn 26,500 
500 cuốn Liên hệ giá tốt   7- 10 ngày 500 cuốn  Liên hệ giá tốt  7 – 10 ngày
1000 cuốn  Liên hệ giá tốt 1000 cuốn Liên hệ giá tốt

 

>>>   Nếu đóng số nhảy:

           – Khổ A5 cộng thêm 1,500 đ/ cuốn

           – Khổ A4 cộng thêm 2,000 đ/ cuốn

 


 


      
GIẤY CARBONLESS 03 LIÊN /1 màu / không số nhảy
Khổ A5 (148 x 210 mm) /50 bộ / 1cuốn 150 tờ Khổ A4 (21 x 297 mm)/50 bộ / 1cuốn 150 tờ
Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất Số lượng Giá (VND/ cuốn) Thời gian sản xuất
8 cuốn 63,000  4 – 5 ngày 8 cuốn 90,000  4 – 5 ngày
12 cuốn 41,000  12 cuốn 66,000 
20 cuốn 32,000  20 cuốn 45,000 
30 cuốn 30,500  30 cuốn 44,500 
40 cuốn 28,000  40 cuốn 44,000 
50 cuốn 26,000  5 –  7 ngày 50 cuốn 43,000  5 – 7 ngày
100 cuốn 21,500  100 cuốn 40,000 
200 cuốn 21,000  200 cuốn 39,000 
500 cuốn Liên hệ giá tốt   7- 10 ngày 500 cuốn Liên hệ giá tốt  7 – 10 ngày
1000 cuốn  Liên hệ giá tốt 1000 cuốn Liên hệ giá tốt

 

>>>   Nếu đóng số nhảy:

           – Khổ A5 cộng thêm 2.000 đ/ cuốn

           – Khổ A4 cộng thêm 2.500 đ/ cuốn

Sản phẩm liên quan

In Phiếu Nhập Kho

In Phiếu Giao Hàng

In Phiếu Chi

In Phiếu Thu