In Phiếu Chi

IN ĐỘC QUYỀN THEO MẪU KHÁCH HÀNG MONG MUỐN

– Kích thước thông dụng: A4, A5, A6…
– Giấy Fo 60 GSM, 100 TỜ/ CUỐN
– In 1 trong 3 màu đỏ, xanh hoặc đen
– GIẤY CARBONLESS 2 LIÊN (100 TỜ/ CUỐN), 3 LIÊN (150 TỜ/ CUỐN).
– Răng cưa đóng cuốn thành phẩm

Gửi yêu cầu báo giá

Sản phẩm liên quan

In Phiếu Nhập Kho

In Phiếu Giao Hàng

In Phiếu Xuất Kho

In Phiếu Thu