Các bước đặt hàng:
 • Đặt hàng

  Đặt hàng

 • Xác nhận

  Xác nhận

 • Thanh toán

  Thanh toán

 • Nhận hàng

  Nhận hàng

Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:

- In Offset: Bao bì, catalogue, sách, các ấn phẩm quảng cáo. Tem nhãn hàng hóa trên chất liệu decal.

- In Nhanh: Card visit, bao thư, giấy tiêu đề, vé các loại...

- In Biểu Mẫu: Phiếu thu,chi; phiếu xuất kho, nhập kho; biên nhận; vé giữ xe, sổ khám bệnh…

- In Offset: Bao bì, catalogue, sách, các ấn phẩm quảng cáo. Tem nhãn hàng hóa trên chất liệu decal.

- In Nhanh: Card visit, bao thư, giấy tiêu đề, vé các loại...

- In Biểu Mẫu: Phiếu thu,chi; phiếu xuất kho, nhập kho; biên nhận; vé giữ xe, sổ khám bệnh…

- In Offset: Bao bì, catalogue, sách, các ấn phẩm quảng cáo. Tem nhãn hàng hóa trên chất liệu decal.

- In Nhanh: Card visit, bao thư, giấy tiêu đề, vé các loại...

- In Biểu Mẫu: Phiếu thu,chi; phiếu xuất kho, nhập kho; biên nhận; vé giữ xe, sổ khám bệnh…

Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:

- In Offset: Bao bì, catalogue, sách, các ấn phẩm quảng cáo. Tem nhãn hàng hóa trên chất liệu decal.

- In Nhanh: Card visit, bao thư, giấy tiêu đề, vé các loại...

- In Biểu Mẫu: Phiếu thu,chi; phiếu xuất kho, nhập kho; biên nhận; vé giữ xe, sổ khám bệnh…

- In Offset: Bao bì, catalogue, sách, các ấn phẩm quảng cáo. Tem nhãn hàng hóa trên chất liệu decal.

- In Nhanh: Card visit, bao thư, giấy tiêu đề, vé các loại...

- In Biểu Mẫu: Phiếu thu,chi; phiếu xuất kho, nhập kho; biên nhận; vé giữ xe, sổ khám bệnh…

- In Offset: Bao bì, catalogue, sách, các ấn phẩm quảng cáo. Tem nhãn hàng hóa trên chất liệu decal.

- In Nhanh: Card visit, bao thư, giấy tiêu đề, vé các loại...

- In Biểu Mẫu: Phiếu thu,chi; phiếu xuất kho, nhập kho; biên nhận; vé giữ xe, sổ khám bệnh…

Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:

- In Offset: Bao bì, catalogue, sách, các ấn phẩm quảng cáo. Tem nhãn hàng hóa trên chất liệu decal.

- In Nhanh: Card visit, bao thư, giấy tiêu đề, vé các loại...

- In Biểu Mẫu: Phiếu thu,chi; phiếu xuất kho, nhập kho; biên nhận; vé giữ xe, sổ khám bệnh…

- In Offset: Bao bì, catalogue, sách, các ấn phẩm quảng cáo. Tem nhãn hàng hóa trên chất liệu decal.

- In Nhanh: Card visit, bao thư, giấy tiêu đề, vé các loại...

- In Biểu Mẫu: Phiếu thu,chi; phiếu xuất kho, nhập kho; biên nhận; vé giữ xe, sổ khám bệnh…

- In Offset: Bao bì, catalogue, sách, các ấn phẩm quảng cáo. Tem nhãn hàng hóa trên chất liệu decal.

- In Nhanh: Card visit, bao thư, giấy tiêu đề, vé các loại...

- In Biểu Mẫu: Phiếu thu,chi; phiếu xuất kho, nhập kho; biên nhận; vé giữ xe, sổ khám bệnh…

Slider

Quý khách được giảm 3% nếu đặt hàng tại website xuannghi.com

– Đa số các sản phẩm được thực hiện báo giá trong vòng 10 phút, quý khách xem thông tin báo giá tại mục quản lý báo giá.

Cam Kết Báo Giá Trong Vòng 24 Tiếng

– Đa số các sản phẩm được thực hiện báo giá ngay, trong thời gian khoảng 2 giờ.

– Trong trường hợp chậm trễ thì không giá 10h .

Cam Kết Báo Giá Trong Vòng 2 Tiếng

– Đa số các sản phẩm được thực hiện báo giá ngay, trong thời gian khoảng 2 giờ.

– Trong trường hợp chậm trễ thì không giá 10h .

Cam Kết Báo Giá Trong Vòng 24 Tiếng

– Đa số các sản phẩm được thực hiện báo giá ngay, trong thời gian khoảng 2 giờ.

– Trong trường hợp chậm trễ thì không giá 10h .

BỘ ẤN PHẨM NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN

Xem thêm